SSTV monitor 1973

LM 9000 C konverter 1989

 

3B9

3D2

3W6

4U1

4X

5A

5B

5R

6W

8Q

9A

9G

9H

9Q

9V

A4

A7

AP

BV

BY

C2

CE

CN

CT

CU3

CX

DL

EA

EA6

EA8

EA9

EI

EK

EP

ES

EU

F

FR

FY

G

GI

GM

GW

HA

HB9

HB0

HC

HL

I

IS0

J8

JA

JT

KH6

KL7

KP4

LA

LU

LX

LY

LZ

OD

OE

OH

OK

OM

ON

OZ

PA

PJ7

PY

PY0\F

S5

S9

SM

SP

ST

SU

SV

SV5

SV9

T2

T7

TA

TF

TY

UA

UA9

UI

UN

UT

VE

VK

VP8\SH

VU

W

XE

XT

Y2

YI

YL

YO

YU

YV

ZK2

ZL

ZS